Každým jedným wattom dodávame energiu pre vašu budúcnosť!
O nás
Naša spoločnosť so sídlom na Slovensku je popredným hráčom na veľkoobchodných
trhoch s elektrinou a zemným plynom v rámci Európskej únie a Ukrajiny.
S našou citeľnou prítomnosťou a rozsiahlymi skúsenosťami sa špecializujeme na uľahčenie bezproblémovej distribúcie a obchodovanie
s energetickými zdrojmi.

Náš záväzok k dokonalosti, spoľahlivosti a inováciám upevnil našu pozíciu kľúčového prispievateľa v prostredí energetiky. Prostredníctvom strategických partnerstiev a zamerania sa na efektivitu sa neustále usilujeme o napĺňanie vyvíjajúcich sa potrieb našich zákazníkov a zároveň o udržateľný rast v energetickom sektore.

Dôverujte nám pri dodávaní energie na vašej ceste ku svetlejšej budúcnosti.

Výhody
Ako obchodník so zemným plynom a elektrinou máte tú výhodu, že svojim zákazníkom ponúkate pestré portfólio energetických riešení. To vám umožní vyhovieť rôznym potrebám a preferenciám, čím sa vaša spoločnosť odlíši od konkurencie, ktorá sa môže sústrediť iba na jeden zdroj energie.
Rôznorodé portfólio:
Vaša schopnosť obchodovať so zemným plynom aj elektrinou vám poskytuje väčšiu flexibilitu pri získavaní dodávok energie. Táto pohotovosť vám umožňuje prispôsobiť sa výkyvom na trhu a optimalizovať stratégie obstarávania, čím sa zabezpečí spoľahlivé a nákladovo efektívne dodávanie energie vašim klientom.
Flexibilita v dodávkach:
Pôsobenie v sektoroch zemného plynu a elektriny poskytuje cenné informácie o širších trendoch na trhu s energiou. Pomocou analýzy údajov a trendov na viacerých energetických trhoch môžete robiť informovanejšie rozhodnutia, predvídať zmeny na trhu a udržať si náskok pred konkurenciou.
Znalosť trhu:
Diverzifikácia vášho energetického portfólia pomáha zmierňovať riziká spojené s kolísaním cien komodít a prerušením dodávok. Rozložením rizika medzi viaceré zdroje energie môžete svoju spoločnosť lepšie ochrániť pred nestálosťou trhu a udržiavať stabilitu vo svojich prevádzkach.
Riadenie rizík:
Ponuka zemného plynu aj elektriny vám umožňuje využiť úspory z rozsahu a s dodávateľmi vyjednať konkurencieschopné ceny. To sa môže premietnuť do úspor nákladov, ktoré môžete preniesť na svojich zákazníkov, vďaka čomu budú vaše ponuky atraktívnejšie v porovnaní s obchodníkmi s energiou z jedného zdroja.
Konkurencieschopné ceny:
Poskytnutím jednotného kontaktného miesta pre zemný plyn aj elektrinu vašim zákazníkom zjednodušíte proces obstarávania. Môžu konsolidovať svoje energetické potreby u jedného dodávateľa, zefektívniť administratívne úlohy a potenciálne využívať ponuky balíkov služieb alebo prispôsobené energetické riešenia ušité na mieru ich špecifickým požiadavkám.
Pohodlie pre zákazníka:
Veľkoobchodný predaj zdrojov energie pre vaše podnikanie
©2024 NEXT TRADE EUROPE
sales@nexttrade.company

+ 421 948 341 323